2022 Silah Tamir Yeri Sınavı Uygulama Talimatı Yayınlandı.

2022 Yılı Eylül ayında yapılacak olan Silah Tamir Yeri Sınavı ayrıntıları netleşti.

26 Ağustos 2022 tarihinde sınav başvurularının ve sınav ücretlerinin Halkbankasına Sınav ismi ile yatırılması gereken son tarih olarak belirlenmiştir. 

02 Eylül 2022 tarihi ikamet ettikleri yer il Emniyet müdürlüklerine sınav ücretlerini yatıran sınava başvuru yapacak adayların listelerinin Emniyet birimlerince Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi’ne (PATBİS) veri girişinin yapılacağı son tarihtir olarak belirlenmiştir. 

 14-24 Eylül 2022 tarihi aralığında sınava girmeyi düşünen ve evrak işlemlerini tamamlayan adayların sınav sınav giriş belgelerinin PATBİS üzerinden düzenlenerek adaylara teslim edileceği tarih aralığıdır.

25 Eylül 2022 tarihi Sınavın yapılacağı tarihtir bu tarih Pazar günü, saat 14.00 olarak belirlenmiştir. Sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde olunması gerekmektedir. 

 25 Eylül 2022 tarihinde sınav sonrası sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih olarak belirlenmiştir.

25-26 Eylül 2022 tarihi sınava giren adayların sınava itiraz oluşturacağı son tarih olarak belirlenmiştir. 

26 Eylül 2022 tarihi sınav itirazlarının açıklanacağı tarih olarak belirlenmiştir.

SINAVA GİRECEK ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER VE  BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava girecek Adaylar, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile 2 adet vesikalık fotoğraf ile başvuru için ikamet ettikleri yer İl Emniyet Müdürlükleri Patlayıcı Maddeler Şb. olmayan illerde ise Silah Ruhsat Şübe Müdürlüklerine başvuru yapacaklardır. Jandarma bölgesinde ikamet eden adaylarda ikamet ettikleri yer İl Emniyet Müdürlüklerine başvuru yapacaklardır. 

Sınava  başvuru yapacak adaylar için sınav  ücreti 3.500 TL’dir.

Adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek sınav başvuru ücreti yatırılacaktır.

Sınava girecek adaylar , sınav giriş ücreti yatırıldığına dair aldıkları dekontları müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Sınavher hangi bir meslek grubuna ait üniforma  kıyafetle adayların sınava giremeyeceği, müracaatı kabul eden personel tarafından adaya tebliğ edilecektir.

SİLAH TAMİR YERİ YAZILI SINAVI VE İTİRAZ DURUMU 

Silah tamir yeri Yazılı sınavı Ankara ilinde yapılacaktır. Sınava girilecek yer ve ayrıntılar sınav giriş belgelerinde ayrıntılı olarak yazılacaktır.

Silah tamir yeri sınavında toplamda 50 adet soru sorulacaktır.

Silah Tamir Yeri sınavı süresi 60  olarak belirlenmiştir.

Sınavada sorulacak soruların her bir soru 2 puan olup, yanlış doğruyu götürmeyecektir.

Silah Tamir Yeri sınavı puan değerlendirmesi  (100) puan üzerinden değerlendirilir.

Silah Tamir yeri sınavına girecek Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir.

Silah Tamir yeri sınavına girecek adaylar, yazılı sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava alınmaz. sınavın son 15 dakikasında adayların sınav salonundan çıkışına izin verilmeyecektir.

Sınav salonunda iki aday kalması durumunda, bu kişiler sınav süresi bitimine kadar sınav salonundan çıkarılmayacaktır.

 Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, adaylarca sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile Sınav Değerlendirme Komisyonuna yapılacaktır. 

Silah Tamir Yeri sınavı (Yazılı-Uygulama) veya Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına yapılır. Komisyonun itirazla ilgili aldığı karar kesindir.

Silah tamir yeri sınavı için adaylar yanlarında İkamet etikleri İl Emniyet müdürlüklerinden alacakları Fotoğraflı ve mühürlü sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını, en az bir adet siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmak zorundadır. Elektronik cihazlar ve cep telefonu gibi cihazlar sınav salonuna alınmayacaktır. 

SİLAH TAMİR YERİ SINAVI SONARASI YAPILACAK UYGULAMALI SINAVINDA AYRINTILAR. 

Silah tamir yeri sınavında yazılı sınavda başarıya ulaşan adaylar, istedikleri belge sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla Uygulamalı Sınav Komisyonu tarafından sınava tabi tutulacaktır.

Silah Tamir Yeri yazılı sınavını kazanan adaylar Uygulama sınavına girerken, yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır.

Silah Tamir yeri Uygulamalı sınavı 26-27-28-29-30 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 09.00’da yapılacaktır.

Silah tamir yeri Uygulamalı sınav (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların mülakat sınavında sınavdan en az (60) puan almaları gerekir.

Silah Tamir Yeri uygulama sınavına itiraz hakkı yoktur. 

Paylaş: