9. MADDENİN (ö) BENDİ ARICILIK YAPANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

9. MADDENİN (ö) BENDİ ARICILIK YAPANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

5-) Oda Kayıt/Faaliyet Belgesi (İlgili odadan mühürlü olarak alınacaktır.)

6-) En az 100 adet kovanı bulunduğuna ilişkin il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

7-) Müracaat tarihi itibariyle en fazla 1 yıl öncesine ait 2000 kg. bal sattığına dair müstahsil makbuzu,

8-) Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il ve ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün yazısı,

9-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

10-) Beş yıllık harç bedeli olan 23.093.00  TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

11-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

Paylaş: