9. MADDENİN (r) BENDİ ASLİ MEMUR STATÜSÜNÜ KAZANMIŞ OLUP İHRAÇ VE BENZERİ SEBEPLER SİLAH TAŞIMA RUHSATI

9. MADDENİN (r) BENDİ ASLİ MEMUR STATÜSÜNÜ KAZANMIŞ OLUP İHRAÇ VE BENZERİ SEBEPLER DIŞINDA TAMAMEN KENDİ İSTEĞİ İLE KURUMLARINDAN AYRILANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

5-) Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

6-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

7-) Beş yıllık harç bedeli olan 23.093.00 TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

8-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

Paylaş: