9. MADDENİN (g) PİLOTLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

9. MADDENİN (g) PİLOTLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

5-) Kurum yazısı.

6-) Pilotluk lisans fotokopisi.

7-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

8-) Beş yıllık harç bedeli olan 10.359.00 TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

9-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

Paylaş: