9. MADDENİN (j) BENDİ MÜTEAHHİTLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER

9. MADDENİN (j) BENDİ MÜTEAHHİTLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka    şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

5-) Oda Kayıt/Faaliyet Belgesi (İlgili odadan mühürlü olarak alınacaktır.)

6-) Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. (Not: Mükellefiyet yazısı

ilgili vergi dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.)

7-) İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) veya İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Durum)

Belgesi, işin yapıldığı Belediye’den alınacak (Asıl veya Noter tasdikli olacak)

8-) Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü

yazısı.(Ticaret Sicil Tasdiknamesi ilgili ticaret odasından mühürlü olarak alınacaktır.)

9-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

10-) Beş yıllık harç bedeli olan 23,093,00 TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

11-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

 

Paylaş: