9. MADDENİN (d) BENDİ KUYUMCU VE SARRAFLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

9. MADDENİN (d) BENDİ KUYUMCU VE SARRAFLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

 

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

 

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

 

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

 

5-) Oda Kayıt/Faaliyet Belgesi (İlgili odadan mühürlü olarak alınacaktır.)

 

6-) Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. (Not: Mükellefiyet yazısı

ilgili vergi dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.)

 

7-) İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması

halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) (Belediye’den alınacaktır.)

 

8-) Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü

yazısı.(Ticaret Sicil Tasdiknamesi ilgili ticaret odasından mühürlü olarak alınacaktır.)

 

9-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

 

10-) Beş yıllık harç bedeli olan 23.093.00  TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

11-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

 

Paylaş: