Meskende Silah Bulundurma Ruhsatı Almak

Silah ruhsat işlemlerinde oldukça yaygın bir şekli ile uygulanan bulundurma euhsat işlemleri meskende ve iş yerinde olmak kaydı ile iki şekli ile emniyet birimlerince uygulanmakadır. 

Mesken de silah ruhsat işlemleri için istenilecek belgeler linte verilmiştir. 

Paylaş: