9. MADDENİN (b) BENDİ FAHRİ TEMSİLCİLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER

9. MADDENİN (b) BENDİ FAHRİ TEMSİLCİLER İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

 

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

 

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

 

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

 

5-) Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.

 

6-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

 

7-) Beş yıllık harç bedeli olan 23.093.00  TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

 

8-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

Paylaş: