9. MADDENİN (s) BENDİ DÖVİZE İLİŞKİN İŞLEM YAPANLAR İÇİN SİLAH TAŞIMA RUHSATI İSTENİLEN BELGELER

9. MADDENİN (s) BENDİ DÖVİZE İLİŞKİN İŞLEM YAPANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

5-) Oda Kayıt/Faaliyet Belgesi (İlgili odadan mühürlü olarak alınacaktır.)

6-) Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. (Not: Mükellefiyet yazısı

ilgili vergi dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.)

7-) İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması

halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) (Belediye’den alınacaktır.)

 8-)  Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü

yazısı.(Ticaret Sicil Tasdiknamesi ilgili ticaret odasından mühürlü olarak alınacaktır.)

9-) Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.

10-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

11-) Beş yıllık harç bedeli olan 23.093.00  TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

12-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

Paylaş: