9. MADDENİN (e) BENDİ PATLAYICI MADDELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ RUHSATI

9. MADDENİN (e) BENDİ PATLAYICI MADDELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ RUHSATI,

PATLAYICI MADDE DEPOSU, ATEŞLİ SİLAH ÜRETEN İMALATHANE SAHİPLERİ,

RUHSATLI SİLAH TAMİRHANESİ SAHİPLERİ, GÜVENLİK BELGESİ SAHİPLERİ İÇİN

İSTENİLEN BELGELER

 

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne veya İl Jandarma Komutanlığına  hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

5-) Oda Kayıt/Faaliyet Belgesi (İlgili odadan mühürlü olarak alınacaktır.)

6-) Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. (Not: Mükellefiyet yazısı

ilgili vergi dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.)

7-) Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü

yazısı.(Ticaret Sicil Tasdiknamesi ilgili ticaret odasından mühürlü olarak alınacaktır.)

8-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet biometrik vesikalık fotoğraf.

9-) Beş yıllık harç bedeli olan 23.093.00  TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

10-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

Paylaş: