2022 Silah Tamir Yeri Sınavı Özel Güvenlik Daire

2022 Silah Tamir Yeri Sınavı Özel Güvenlik Daire

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığıca Het yıl 2 inci yarısında silah tamir yeri atölyesi açmak isteyen silah tamir ustaları ve bu konuda kendini iş ve meslek edinen kişilerin katılacağı bir sınavdır. 

Bu sınav iki aşamalı olup yazılı ve uygulamalı bir sınav sinsilesini takip eder. 

Silah Tamir Yeri Açma sınavında mesleki yeterlikik sizi sınavda başarıya götürecek tek anahtardır. 

Yazılı sınavda başarı size bu noktada yetmeyecektir. Yazılı sınav sonrası mesleki bilği sizi mülakat sınavında başarıya götürecektir. 

Sınav komisyonu bu nokatada mesleki bilğinize önem verecek ve sizi sınavda başarılı kılacak beceriyi sunmanızı isteyeceklerdir. ,

Başarısız olmanız yetki belğesini alamayacağınız anlamına gelir ve bunun adı sınavda başarısız olmanız anlamına gelir. 

Yazılı sınavda itiraz hakkınız komisyona yapabilirsiniz. Ançak mülakat sınavunda itiraz hakkınız bulunmuyor. Yazılı sınavda son sınavlara kadar 50 soruluk bir sınav yapıldı. Değişiklik olmayacağını düşünüyoruz. Her sorunun 2 ( iki ) puan olarak hesaplanmakta. En az 60 puan almanız sizi yazılı sınavda başarılı kılacaktır. 60 ve üstü sizi uygulama sınavına girmenize yetecektir. 

Yüksek puan sizi diğer sınava giren katılımcılara göre puanlama da ön sıraya çeker. 

Uygulama sınavında becerinize göre 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi olacaksınız. Uygulamalı sınavda en az 60 puan şartı aranmaktadır. 2 aşamayıda başarılı şekilde sonuçlandırırsanı silah tamir yeri açma belğesi almaya hak kazanacaksınız. 

belğenin geçerlilik tarihi süresiz dir istediğiniz zaman atölyeyi açabilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğünün sisteminde kayıtlı olduğunuzdan size bir ustalık belgesi veya fiziki bir evrak verilmeyecektir.Silah Tamir Yeri açma yönetmeliği esaslarına göre işlenler yürütülür. 

Silah Tamir Yeri Açma Maliyeti. Sınav ve Atölyenin açma maliyeti 15.000 TL bulmaktadır. 

Sınava İkamet ettiğiniz İl Emniyet Müdürlüklerinden Yapabileceksiniz. Sınav Talimatı yayımlandığında size bu konuda bilğilendirme yapılacaktır. 

başvuruda istanilen belğeler; 

1 Nüfus cüzdanı Fotokopisi
2. iki adet son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf 

3.Halk Banksana yatırılacak sınav ücvreti 2021 yılında 2.000 TL olan sınav ücreti. Bu yıl artacaktır. 

4. Pandemi nedeniyle sağlı raporu istenilmiyor ancak bu sene bu konu değişe bilir.  irtibat kurabilirsiniz. 

Silah tamir yeri açma şartları için

2022 Yılı Silah Tamir Yeri sınavına katılım için hazırlık setine burada ulaşabilirsiniz. 

0 505 220 44 07 

http://websilah.onlineegitim.info/

2022 YILI SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI ( BU TALİMAT GEÇMİŞ 2021 YILINA AİT OLUP 2022 YILI AÇIKLANDIĞI ZAMAN SİZ TAKİPCİLERİMİZE GÜNCELENEREK PAYLAŞILACAKTIR.

 

 1. SINAV TAKVİMİ

 

01.09.2022                  :Başvurular için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve veri girişi yapılmayacaktır.

……..2022                  :Sınava girecek adayların Başkanlıkça yerleştirme işlemlerinin yapılarak illere gönderileceği son tarihtir.

……..2022                  :İl emniyet müdürlüklerine gönderilen kesin listelere göre adaylara, Sınav Giriş Belgelerinin düzenlenerek teslim edileceği son tarihtir.

25.09.2022                  :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

25.09.2022                  :Sınav Değerlendirme Komisyonunun (Yazılı) görevli olduğu tarihtir.

25.09.2022                  :Yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

25.09.2022                  :Adayların, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edeceği tarihtir.

26-26.09.2022            :Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonunun görevli olduğu tarih aralığıdır.

27.09.2022                  :Yazılı Sınav İtiraz Sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

……..2022      :Uygulamalı Sınav Komisyonunun görevli olduğu tarih aralığıdır.

……..2022                  :Sınav Değerlendirme Komisyonunun görevli olduğu tarihtir.

……..2022                  :Sınav Sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

 

 1. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
  1. Adaylar, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet renkli ve yeni çektirilmiş vesikalık fotoğraf ile başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
  2. Silah tamir yeri açmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu, (Genel Kolluk personelinden sağlık raporu istenmeyecek. Sağlık raporu yerine son bir ay içinde alınmış “Görev Belgesi” istenecektir.)
  3. Başvuru şartları tutan adaylardan, 2021 YILI ÜCRETİ OLUP ARTIŞ BEKLENMEKTEDİR. Silah Tamir Yeri Açma Sınavı için 2000 TL sınav ücreti alınacaktır. Bu ücretler, adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış olduğu dekontu müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
 2. YAZILI SINAV VE İTİRAZ
  1. Yazılı sınav Ankara ilinde yapılacaktır.
  2. Yazılı sınavda 50 adet soru sorulacaktır. Sınav süresi 90 dakikadır. Her soru 2 puan olup,  yanlış doğruyu götürmeyecektir. 
  3. Yazılı sınav (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir.
  4. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile Sınav Kuruluna (Sınav Değerlendirme Komisyonuna)  yapılır. Sonuç en geç 24 saat içerisinde açıklanır. Kurulun itirazla ilgili aldığı karar kesindir.
  5. Sınav ile ilgili Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet sitesinden ilan edilecek tüm işlemler Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.
  6. Yazılı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını, en az bir adet siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmak zorundadır.

 

 1. UYGULAMALI SINAV
  1. Yazılı sınavda başarılı olanlar, istedikleri belge sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
  2. Uygulamalı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır.
  3. Uygulamalı Sınav, -25.29.09.2022 tarihleri arasında saat 09.00’da yapılacaktır. (Mülakat sınavının yeri daha sonra ilan edilecektir.)
  4. Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır.
  5. Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle gelen adaylar sınava alınmayacaktır.
  6. Mülakat sınavı (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir.
  7. Adayların, mülakat sınavına itiraz hakkı yoktur.

 

 1. SON HÜKÜMLER
  1. Silah Tamir Yeri Açma Sınavı için 2000 TL sınav ücreti alınacaktır.( 2021 YILI ÜCRETİ OLUP ARTIŞ BEKLENMEKTEDİR.  )  
  2. Başvuru şartlarını taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkartılan, yazılı sınavda başarısız olan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş: