9. MADDENİN (t) BENDİ ODA, BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLARIN

9. MADDENİN (t) BENDİ ODA, BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLARIN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE MECLİS ÜYELERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

5-) Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı.

6-) Görevle ilgili seçim tutanağı.

7-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

8-) Beş yıllık harç bedeli olan 23.090.00  TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

9-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

 

Paylaş: