9. MADDENİN (ı) BENDİ ARAZİ SAHİPLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

9. MADDENİN (ı) BENDİ ARAZİ SAHİPLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

5-) Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. (Not: Mükellefiyet yazısı

ilgili vergi dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.)

6-) Yapılan zirai faaliyetinin 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan normları taşıdığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

7-) Toprak Miktarını gösterir Tapu müdürlüğünün yazısı.

8-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

9-) Beş yıllık harç bedeli olan 23,093,00 TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

10-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

Not: Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre arazi sahibi sayılacak miktarda araziye sahip olup, geçimini münhasıran araziden elde ettiği gelirle sağlayan arazi sahiplerine taşıma ruhsatı verilmektedir.

 

Paylaş: