Av Tüfeklerinde Yeni Nesil Kart Süresi Uzatıldı.

Sayılı Kanun'un Uygulanması Hakkında Süre Uzatımı. Yıllık ruhsatname geçerlilik süresi dolan ve usulüne uygun bir şekilde yapılan tebliğlere rağmen süresi içinde ruhsatlandırılmayan yivsiz tüfekler hakkında . 01.03.2023 tarihine kadar yenileme yapması süre içerisinde yenileme yapmayanların 2521 sayılı kanun ve yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerince işlem yapılacaktır. Bahse konu işlemlerim 01.09.2023 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştır.

Paylaş: