9. MADDENİN (m) BENDİ SİGORTALI OLARAK EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

9. MADDENİN (m) BENDİ SİGORTALI OLARAK EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR SİLAH TAŞIMA RUHSATI  İÇİN 

İSTENİLEN BELGELER

 

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

5-) Oda Kayıt/Faaliyet Belgesi (İlgili odadan mühürlü olarak alınacaktır.)

6-) Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. (Not: Mükellefiyet yazısı

ilgili vergi dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.)

7-) Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı

olacaktır.)

Müracaat tarihi itibariyle bir yıl geriye dönük olarak en az 50 sigortalı işçi için bir yıl

içinde toplam en az 18.000 gün prim ödenmiş olması gerekir.

 

8-) Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü

yazısı.(Ticaret Sicil Tasdiknamesi ilgili ticaret odasından mühürlü olarak alınacaktır.)

9-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

10-) Beş yıllık harç bedeli olan 23.093.00  TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

11-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

 

Paylaş: