9. MADDENİN (i) BENDİ SÜRÜ SAHİPLERİ

9. MADDENİN (i) BENDİ SÜRÜ SAHİPLERİ

1-) İlgili şahsın ikamet ettiği yer itibarıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılacak. Bir başka şahıstan devir alınacak ise; karşılıklı olarak dilekçe yazılacak ve Ruhsat kartı fotokopisi eklenecektir.

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Herhangi bir Devlet Hastanesinden alınacaktır.)

3-) 5.000 tl’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.) (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince)

4-) Müracaat eden şahsın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Müracaat sırasında aslı olmalıdır.)

5-) Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı. (Not: Mükellefiyet yazısı

ilgili vergi dairesinden mühürlü olarak alınacaktır.)

6-) Yapılan hayvancılık faaliyetinin 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan normları taşıdığına dair il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

7-) Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe Müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,(Büyükbaş hayvan sayısı

150 adet ( İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç); (Mühürlü olacak)

8-) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

9-) Beş yıllık harç bedeli olan 23,093,00 TL. Vergi Dairesine yatırılmış olacak.

10-) Bir adet Yarım Kapak Dosya.

Not: Bakanlıkça Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibarıyla tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine taşıma ruhsatı verilmektedir. Sabit bir yerde hayvan besiciliği yapanlar (i) bendi kapsamında değerlendirilmeyecek ruhsat talepleri kabul edilmeyecektir.

 

Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet ( İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç);

Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç);

Paylaş: