Silah tamir yeri açma sınav talimatı açıklandı. Sınava girecek kişiler neler yapacak.

Paylaş:

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI 1) SINAV TAKVİMİ 15/09/2023 :Sınav başvuru ücretinin ödeneceği ve başvuru işlemlerinin yapılacağı son tarihtir. 22/09/2023 :İl Emniyet Müdürlüklerince sınav başvuru ücretini yatıran aday listelerinin Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi’ne (PATBİS) veri girişi yapılacağı son tarihtir. 25-27/09/2023 :Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından sınava katılacak adayların, PATBİS üzerinden okul/sınıf yerleştirme işleminin yapılacağı tarih aralığıdır. 2 8/09-15/10/2023 :İl Emniyet Müdürlüklerince sınav giriş belgelerinin PATBİS üzerinden düzenlenerek adaylara teslim edileceği tarih aralığıdır. 07-11/10/2023 :Yazılı Sınav Komisyonun görevli olduğu tarih aralığıdır. 12-15/10/2023 :Sınav Sorularını ve Optik Cevap Kâğıtlarını Basım Komisyonun görevli olduğu tarih aralığıdır. 15/10/2023 :Yazılı sınavda görev alacak bina, salon sorumlusu ve gözetmenlerin görevli olduğu tarihtir. 15/10/2023 :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 14.00) 15/10/2023 :Sınav Değerlendirme Komisyonunun (Yazılı) görevli olduğu tarihtir. 15/10/2023 :Yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir. 15-16/10/2023 :Adayların, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edeceği tarih aralığıdır. 15-16/10/2023 :Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonunun görevli olduğu tarih aralığıdır. 16/10/2023 :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir. 16-20/10/2023 :Uygulamalı Sınav Komisyonunun görevli olduğu tarih aralığıdır. 03/11/2023 :Sınav Değerlendirme Komisyonunun (Yazılı-Uygulamalı) görevli olduğu ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih aralığıdır. 2) ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ 2.1. Adaylar, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet renkli ve yeni çektirilmiş vesikalık fotoğraf ile başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. 2.2. Sınav başvuru ücreti 8.000 TL’dir. Adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek sınav başvuru ücreti yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış olduğu dekontu müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. 2.3. Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle adayların sınava giremeyeceği, müracaatı kabul eden personel tarafından adaya tebliğ edilecektir. 3) YAZILI SINAV VE İTİRAZ 3.1. Yazılı sınav Ankara ilinde yapılacaktır. 3.2. Yazılı sınavda 50 adet soru sorulacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır. Her soru 2 puan olup, yanlış doğruyu götürmeyecektir. 3.3. Yazılı sınav (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir. 3.4. Adaylar, yazılı sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava alınmayacak, sınavın son 15 dakikasında adayların sınav salonundan çıkışına izin verilmeyecektir. Sınav salonunda iki aday kalması durumunda, bu kişiler sınav süresi bitimine kadar sınav salonundan çıkarılmayacaktır. 3.5. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile Sınav Sonuçlarına İtirazları Değerlendirme Komisyonuna veya Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına yapılır. Komisyonun itirazla ilgili aldığı karar kesindir. 3.6. Yazılı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını, en az bir adet siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmak zorundadır. 4) UYGULAMALI SINAV 4.1. Yazılı sınavda başarılı olanlar, istedikleri belge sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla Uygulamalı Sınav Komisyonu tarafından sınava tabi tutulacaktır. 4.2. Uygulamalı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır. 4.3. Uygulamalı Sınav, 16-20/10/2023 tarihleri arasında saat 09.00’da yapılacaktır. 4.4. Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır. 4.5. Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle gelen adaylar sınava alınmayacaktır. 4.6. Uygulamalı sınav (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir. 4.7. Uygulamalı sınav sonucuna, sınav sonuçları açıklandıktan sonraki ilk 3 iş günü içerisinde sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. 5) SON HÜKÜMLER 5.1. Başvuru şartlarını taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkartılan, sınavda başarısız olan ve sınavı geçersiz sayılan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez/devredilmez.