Akaryakıt Satışı Yapan İşletme Sahipleri Silah Taşıma Ruhsat İşlemleri.

Paylaş:

Tek başına fuel oil satışı yapanlar hariç, akaryakıt satışı yapılan istasyon sahiplerine, fiilen ve bizzat çalışıyor olmaları şartıyla, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye harçlı, beş yıl süre ile silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir silah ruhsat başvurusunda Bulunanlardan şu belgeler istenir.  İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı akaryakıt para kendi ticareti yönünden vergi mükellefi olunduğuna ilişkin vergi dairesi yazısı müracaata esas olan faaliyet şirket bünyesinde yürütülüyor ise yetkili ve ortaklarını gösterir ticaret sicil müdürlüğü yazısı akaryakıt Bayiliği lisansı oda kayıt belgesi istemiş müracaatta bulunanların, akaryakıt istasyonlarında parakende akaryakıt ticareti yapması gerekir Dağıtım toptan akaryakıt ticareti faaliyeti yürütenlere bu kapsamda silah taşıma ruhsatı düzenlenmez. Bu işlemler için sizin vaktiniz yok ise bizler hazırız.