2021 Cirodan Silah Taşıma Ruhsat 9 H Ciro Bendinden İstenilen Evraklar.

Paylaş:

Buna göre .01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2020 yılı sonu itibariyle yıllık satış cirosu Ciro miktarından 19,500.000 TL (on dokuz milyon beş yüz bin ) Yıllık kurumlar vergisi 310.000 TL (üçyüzonbin ) Gelir Vergisi 150.00 TL ( yüzellibin) ve daha fazlası ödeyen gerçek ve tüzel kişiler Ciro Miktarı nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir.