Hayvancılık Silah Taşıma .

Paylaş:

Resmi Gazete’de yayımlanan normlara göre hayvana sahip olan geçimini münhasıran hayvan yetiştiriciliğinden elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan Sürüz sahiplerine, şirket ise %100 hisse sahibine, harçlığı, beş yıl süre ile silah taşıma ruhsatı düzenlenebilir silah ruhsat başvurusunda bulunanlardan yapılan hayvan yetiştiriciliği faaliyeti nde, talep edilen faaliyete ilişkin vergi mükellefi olduğunu gösterir vergi dairesi yazısı (vergi dairesi yazısının içeriğinde mükellefi etsiz şube ibaresini bulunması halinde asıl mükellefiyeti araştırılır )