Av Tüfeklerinde Yeni Nesil Kart Süresi Uzatıldı.

Paylaş:

Sayılı Kanun'un Uygulanması Hakkında Süre Uzatımı. Yıllık ruhsatname geçerlilik süresi dolan ve usulüne uygun bir şekilde yapılan tebliğlere rağmen süresi içinde ruhsatlandırılmayan yivsiz tüfekler hakkında . 01.03.2023 tarihine kadar yenileme yapması süre içerisinde yenileme yapmayanların 2521 sayılı kanun ve yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerince işlem yapılacaktır. Bahse konu işlemlerim 01.09.2023 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştır.