2022 9 H Ciro Miktarları Belli Oldu. 26.500.000 TL

Paylaş:

Silah ruhsatları için 01.01.2022 tarihinde itibaren alınacak yıllık harç miktarları 2812.2021 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürüklüğe girmiştir. Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma ruhsatı alabilir. Buna göre .01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2021 yılı sonu itibariyle yıllık satış cirosu Ciro miktarından 26,500.000 TL ( yirmi altı milyon beş yüz bin ) Yıllık kurumlar vergisi 420.000 TL (dörtyüzyirmibin ) Gelir Vergisi 200.00 TL ( ikiyüz bin) ve daha fazlası ödeyen gerçek ve tüzel kişiler Ciro Miktarı nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir.