2020 Yılı Ciro Taşıma Silah Ruhsatı Miktarı ve Harçlar

2020 Silah Ruhsat Ciro ve Harç Miktarları 

01.01.2020 tarihinden itibaren yıllık kurumlar vergisi 283,000 TL

Gelir vergisi 141.000 TL ve daha fazlası ödeyen gerçek ve tüzel kişiler silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir..

Ciro miktarından 17,900.000 TL ve üzeri cirosu olanlar Ciro Miktarı nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir.

2020 Yılı Silah Ruhsat Harçları

Silah Taşıma Ruhsat Harçı               :  5 Yıl    6.971,00 TL

Silah Bulundurma Ruhsat Harçı       :  5 Yıl    2.230,80 TL

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsat Harçı : 5 Yıl    6.971,00 TL

Yivli Av Tüfeği Bulundurma Harçı      : 5 Yıl   2.230,80 TL

Yivsiz Av Tüfeği Harçı                       : 5 Yıl    54.00 TL

Ruhasat Kart Üçretleri 

Taşıma - K.G.T                                    : 60,00 TL 

Bulundurma                                         : 35,00 TL 

   

Paylaş: